Um okkur

Póstdreifing býður upp á víðtæka dreifingarþjónustu á prentefni

Einnig er boðið upp á sérhæfða þjónustu og lausnir á borð við markhópagreiningu, plastpökkun, áritun og fleira – sem sniðin er að þörfum viðskiptavinarins.

Kjarnadreifingarsvæðið Póstdreifingar er höfuðborgarsvæðið og Akureyri, þar sem boðið er upp á dreifingu inn á öll heimili. Að auki er boðið upp á dreifingar á aðra landshluta eftir þörfum.

Póstdreifing keppir að því að vera í forystu á sviði dreifingar prentefnis með því að bjóða víðtæka og áreiðanlega þjónustu á samkeppnishæfu verði.

Gæðavottun

Gæðastefna Póstdreifingar
Póstdreifing ehf. stefnir að því að veita viðskiptavinum sínum hagkvæmar lausnir og góða þjónustu með því að bæta stöðugt aðlögunarhæfni sína. Til þess leggur Póstdreifing áherslu á að:

  • Þekkja og uppfylla þarfir viðskiptamanna og markaðarins.
  • Veita viðskiptavinum faglega ráðgjöf.
  • Bjóða hagkvæma og góða þjónustu og standa við gefin þjónustuloforð.
  • Stafsfólk sé á hverjum tíma meðvitað um væntingar viðskiptavina um gæði og starfi í samræmi við þær.
  • Auka starfsánægju og liðsanda.
  • Þjónusta við viðskiptavini og aðra sem fyritækið á í samskiptum við sé á þann hátt að það tryggi góðan orðstýr fyrirsækisins.
  • Kvartanir og ábendingar séu skráðar og unnið að stöðugum eindurbótum.
  • Að meðferð á eigum viðskiptavina séu samræmi við kröfur.
  • Tryggja að auðlindir séu tiltækar fyrir gæðaumsjónakerfið.
  • Uppfylla opinberar kröfur og kröfur ISO 9001 (ÍST EN ISO 9001)

Gæðamarkmið
Gæðaráð hefur sett gæðamarkmið, sem eru mælanleg og í samræmi við gæðastefnu fyrirtækisins. Gæðamarkmiðin eru, eftir því sem við á, sett fram í markmiðsyfirliti fyrirtækisins og í einstökum verkefnum svo sem fjárhagsætlun og frávikagreiningu á mánaðarlegum og árlegum uppgjörum. Að tryggja ánægju viðskiptavina, birgja, starfsmanna, samfélagsins og eigenda. Gæðaráð vaktar árangur miðað við sett markmið. Gæðaráð miðlar upplýsingum um árangur. Gæðaráð leggur áherslu á að starfsmenn þekki þarfir og væntingar viðskiptavina og þær áhættur sem eru til staðar ef þjónusta raskast. Greining og mat

Gæðakerfi Póstdreifingar er vottað samkvæmt ISO 9001:2015 staðlinum.
En vottunin staðfestir að gæðakerfi fyrirtækisins uppfyllir kröfur staðalsins.

Tilgangurinn með að hafa virkt gæðastjórnunarkerfi er að tryggja að þjónusta Póstdreifingar sé í samræmi við viðskiptaskilmála, það rammar inn starfsemina og eflir stjórnun og rekstur. Þá eru allir verkferlar skýrir og allir starfsmenn Póstdreifing hafa aðgang að gæðabók fyrirtækisins. Þá er áhersla lögð á mikilvægi þess að vakta og greina reksturinn til að skila samfelldum umbótum.

„Hver starfsmaður skal vera metinn og virtur á eigin forsendum og mismunun verður ekki liðin“

Höfuðstöðvar

PÓSTDREIFING EHF.

Hádegismóum 2
110 Reykjavík
ICELAND

Opnunartími skrifstofu

Virkir dagar: 8:00 – 17:00
Laugardagar: 08:00 – 12:00
Sunnudagar: LOKAÐ

Opnunartími vörumóttöku

Virkir dagar: 8:00 – 16:00
Laugardagar: LOKAÐ
Sunnudagar: LOKAÐ